News Item: SESIUNEA OMAGIALĂ GHEORGHE ŢIŢEICA
(Category: Misc)
Posted by admin
17.11.2015 - 19:05


gh_titeica_foto.jpgColegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Bucureşti, organizează Sesiunea Omagială de Comunicări Ştinţifice la nivel interjudeţean, avizată de MECS:

G H E O R G H E  Ţ I Ţ E I C A
UNUL DINTRE CEI MAI MARI MATEMATICIENI AI LUMII


Sesiunea se va desfăşura în cadrul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Bucureşti, în data de 07 Decembrie 2015.
În cadrul sesiunii de comunicări sunt invitaţi să participe cu lucrări de specialitate/metodică/pedagogie profesori din ariile curriculare Matematică şi Ştiinţe şi Tehnologii şi cu lucrări de metodică/pedagogie profesori din celelalte arii curriculare.pdf ico.gif Regulamentul sesiunii
doc.png Fişa de înscriereThis news item is from Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”
( http://ct-asachi.ro/news.php?extend.31 )