INFO


Liceul a fost înfiinţat în anii ’70  cu denumirea de Liceul Industrial nr. 28, profil industrie uşoară şi mecanică.  După 1990 a a funcţionat  ca Grupul Şcolar Industrial de Confecţii şi Tricotaje iar din 1994 Grupul Şcolar Industrial "Gheorghe Asachi". În septembrie 2009, liceul s-a transformat în Colegiul Tehnic "Gheroghe Asachi", oferind noi specializări în cadrul profilului tehnic.

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" este orientat în pregătirea elevilor atât pe filiera teoretică, specializările matematică-informatică, ştiinţe ale naturii sau ştiinţe sociale, cât şi pe filiera tehnologică în domeniile: electronică automatizări (tehnician operator tehnică de calcul), mecanică (tehnician proiectant CAD) şi industrie uşoară, textile-pielărie (tehnician designer vestimentar).
Studiile pot fi urmate în formele de învăţământ de zi, seral sau frecvenţă redusă precum şi şcoală postliceală.

Începând cu anul școlar 2014-2015 oferta educațională include noi specializări:
- liceu zi, domeniul producţie media, calificarea profesională tehnician multimedia
- şcoala postliceală, domeniul informatică, calificarea profesională analist programator și domeniul servicii, calificarea profesională tehnician în activităţi de secretariat. 

Oportunităţi pentru realizarea unei cariere. În cadrul  filerei tehnologice elevii beneficiază de o instruire modernă în domeniu. Efectuarea pregătirii de specialitate se realizează în colaborare cu firme din industriile de profil în condiţii de proces tehnologic real şi sub îndrumarea unor cadre didactice calificate constituind premise pentru familiarizarea elevilor cu condiţiile economiei reale, precum şi pentru integrarea socio-profesională a absolvenţilor după terminarea studiilor. Majoritatea absolvenţilor s-au încadrat în domeniul de specialitate sau şi-au continuat studiile în şcoli postliceale, în învăţământul superior de stat sau particular.

pdf ico.gif Bugetul unității

pdf ico.gif Stat personal