PROIECTE ŞI PROGRAME


Proiectul Școli-ambasador ale Parlamentului European
sublink.pnginfo

Proiectul „Cuvinte care se văd, gesturi care se aud”


PROGRAM cheia KA1 ERASMUS+, Turcia - România, Franţa, Italia, Bulgaria

În data de 25 Mai, 2014, s-a desfăşurat a treia ediţie a Simpozionului SIPA - 2014, organizat de către Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București - având ca temă:
„IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”.
O societate nu poate progresa la nivelul exigenţelor şi a ritmurilor impuse contemporaneităţii, fără contribuţia directă şi creatoare a personalităţii umane. Societatea participă la modelarea personalităţii, a comportamentului social, iar când individul este activ, va genera acţiuni asupra mediului. Prin tematica simpozionului - SIPA 2014 ”IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”, s-au urmărit: - conştientizarea importanţei informaţiilor interdisciplinare ce participă la dezvoltarea personalităţii tinerilor studioşi;  - formarea continuă, ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii; - promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ, centrate pe elev şi motivarea lor pentru actul de învăţare.
pdf_ico.png  Coperta publicației simpozionului - SIPA 2014
pdf_ico.png  Lucrările simpozionului - SIPA 2014


pdf ico.gif „ŞEZĂTOARE ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI DE IARNĂ”
Perioada sărbătorilor de iarnă este bogată în obiceiuri diferite de la o regiune la alta, evidenţiind aspecte ale vieţii sociale. Elevii Colegiului Tehnic „Gh. Asachi”, au colaborat şi au creat o serie de elemente specifice ocupaţiilor poporului român, propunându-şi astfel promovarea şi valorizarea tradiţiilor specifice sărbătorilor de iarnă.
Valorificând tradiţiile şi obiceiurile prin activităţi creative, elevii au realizat elemente decorative pentru brad, măşti pentru sărbătorile de iarnă, şi de asemeni au realizat schiţe şi produse vestimentare în miniatură, subliniind astfel aspectele estetice şi sociale în corelaţie cu sărbătorile de iarnă. Detalii...


html_ico.jpg
Constuieşte-ţi inteligent din timp cariera profesională!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea RU 2007 – 2013. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Domeniul major de intervenţie 2.1: "Tranziţia de la şcoala la o viaţă activă".
Perioada de derulare a proiectului: 1 iulie 2010 – 30 iunie 2013
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi participă la acest proiect cu 29 de elevi de la clasa a IX-a B, filieră tehnologică, mecanică, specializarea Tehnician proiectant CAD. Proiect în derulare
Coordonator prof. ing. Hurmuzache Dan


sublink.png1-2-3 - Let’s go! - Promovarea unui stil de viaţă sănătos pentru copiii din Bucureşti

pdf ico.gif Surprinde lumea în imagini,
expoziţie virtuală şi concurs de fotografie pe sector, ediţia a III-a: "Monumente sculpturale bucureştene"

ThinkQuest_logo_small.gif
html_ico.jpgVacaţa mea de vis - proiect competiţie ThinkQuest
html_ico.jpg Inteligenţa artificială - Proiect competiţie ThinkQuest


pdf ico.gif "Basis for learning throught projects", Poster participare proiect internaţional "Relevanţa ariei curriculare" - Portugalia 2010, Prof. Cornelia Biţoacă, Prof. Marina Roman

pdf ico.gif
"Viitorul meu începe azi!", proiect educaţional interdisciplinar

pdf ico.gif
Concursul "Este mai mult decât un joc, este viaţa ta" - Sigur şi nesigur pe internet, Elev Gheucă Cosmin, clasa a X-a A, Coordonator: prof. Cornelia Biţoaică

fileinspector.png PROIECTE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ


sublink.pngPATRULA ECO - ATLAS,
Concurs Naţional de responsabilitate socială dedicat şcolilor în domeniul educaţiei pentru mediu

sublink.pngProgramul Educaţional şi Concursul Naţional
"Şcoli pentru un Viitor Verde" ediţia a II-a, 2011

sublink.png u4energy


fileinspector.png PROIECTE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

pdf ico.gif Modă, modelism şi personalitate. Proiect educaţional extracurricular. Coordonatori: Cornelia Biţoaică, Marina Roman

pdf ico.gif ENIGMA Scannerului 3D VITUS Smart XXL

pdf ico.gif SIPA 2010 - PRIMUL SIMPOZION ASACHI 2010