MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE


WORKSHOP: ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE COMPETENȚE (aprilie 2019)
Parteneri: CCD, SSMR
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 50 de cadre cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Perioada: aprilie 2018
Scurtă descriere: Activitatea a constituit un bun prilej pentru împărtășirea experiențelor cu privire la activitatea și experiența cadrelor didactice, cunoașterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, menținerea contactului între profesori, cunoașterea de modalități noi de lucru în scopul performării și dezvoltării propriului stil de muncă, identificarea posibilităților de realizare a unor colaborări și parteneriate valoroase în vederea creșterii calității procesului de învățământ.

WORKSHOP - STRATEGII DE EVALUARE INTERACTIVĂ (aprilie 2019)
Parteneri: CCD, SSMR
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 40 de cadre cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Perioada: aprilie 2019
Scurtă descriere: Activitatea a fost atât o informare din partea formatorilor, cât și un schimb de bune practici între participanții la workshop. Cadrele didactice participante au apreciat instrumentele de evaluare interactivă propuse și au manifestat interesul aplicării acestora în vederea îmbunătățirii activității didactice.

SIMPOZION  MUNICIPAL ”ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  – PROVOCĂRI, ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”, Ediţia a VI-a, mai 2019
Ediții anterioare: Ediția I-V 2014-2018.
Parteneri: C.C.D., I.S.M.B. sector 6
Coordonator și echipa de proiect: Apostol Laura, Roman Marina, Kifor Roxana 
Scopul simpozionului este schimbul de experienţă privitor la implicarea cadrelor didactice şi didactice auxiliare în activităţi extraşcolare, de petrecere a timpului liber, activităţi cu caracter cultural - artistic sau sportiv, voluntariate, prin intermediul cărora se promovează creativitatea, atitudinea estetică şi care să contribuie la dezvoltarea inclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor elevilor, formarea personalităţii acestora.

 
WORKSHOP: ÎNTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ (martie 2017)
Parteneri: CCD, SSMR
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 35 de cadre cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Perioada: martie 2017
Scurtă descriere: Activitatea s-a adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și  constituit un prilej pentru aflarea unor modalități inedite de aplicare a noilor tehnologii în activitatea didactică. Totodată, participanții au împărtășit colegilor din experiența proprie.

SESIUNEA OMAGIALĂ TRAIAN LALESCU, UN TITAN AL MATEMATICII ROMÂNEŞTI (decembrie 2016)
Parteneri: CCD, SSMR, Universitatea București, Facultatea de Matematică, ISMB
Echipa de proiect: prof. Mihai Marcela, prof. Kifor Roxana
Activitatea a urmărit realizarea unui schimb de experinţă între profesori cu discipline de predare diferite. Modul de abordare a diverselor teme, modul de gândire diferit al participanţilor au devenit surse de inspiraţie pentru întregul auditoriu. De asemenea, s-a dorit aducrea unui omagiu şcolii de matematică româneşti, care are reprezentanţi de seamă

SESIUNEA OMAGIALĂ GHEORGHE ŢIŢEICA – UNUL DINTRE CEI MAI MARI MATEMATICIENI AI LUMII (decembrie 2015)
Parteneri: CCD, SSMR, Universitatea București, Facultatea de Matematică, ISMB
Echipa de proiect: prof. Mihai Marcela, prof. Kifor Roxana
Sesiunea s-a constituit într-un eficeient schimb de experinţă între profesori cu discipline de predare diferite. Modul de abordare a diverselor teme, modul de gândire diferit al participanţilor au devenit surse de inspiraţie pentru întregul auditoriu. Omagiu remarcabilului matematician Gh. Ţiţeica.