Raport "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" 06-10 Aprilie 2015Program "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" 06-10 Aprilie 2015


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2014-2015

 23.02.2015 - 12:34 | admin


LICEU ZI, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ, profil real
  • specializarea ştiinţe ale naturii: 1 clasă (28 locuri)
FILIERA TEHNOLOGICĂ, profil tehnic
  • domeniul: producție media, calificarea profesională: tehnician multimedia, 1 clasă (28 locuri)
  • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională tehnician designer vestimentar, 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA PROFESIONALĂ
, clasa a IX-a

  • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională confecţioner produse textile: 1 clasă (28 locuri)

LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ
  • profil umanist, specializarea ştiinţe sociale: 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA POSTLICEALĂ, anul I

  • domeniul: informatică, calificarea profesională analist programator: 1 clasă (28 locuri)
  • domeniul: servicii, calificarea profesională tehnician în activităţi de secretariat: 1 clasă (28 locuri)

BACALAUREAT 2015

 14.01.2015 - 09:57 | admin


pdf_ico.gif Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015
pdf_ico.gif CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015 (Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4430/ 29.08.2014, privind organizarea  şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2015)


SIMPOZION ȘTIINȚIFIC ”IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE” - SIPA 2014

 23.10.2014 - 13:35 | admin


În data de 25 Mai, 2014, s-a desfăşurat a treia ediţie a Simpozionului SIPA - 2014, organizat de către Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București - având ca temă: „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”.
O societate nu poate progresa la nivelul exigenţelor şi a ritmurilor impuse contemporaneităţii, fără contribuţia directă şi creatoare a personalităţii umane. Societatea participă la modelarea personalităţii, a comportamentului social, iar când individul este activ, va genera acţiuni asupra mediului. Prin tematica simpozionului - SIPA 2014 „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”, s-au urmărit: - conştientizarea importanţei informaţiilor interdisciplinare ce participă la dezvoltarea personalităţii tinerilor studioşi;  - formarea continuă, ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii; - promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ, centrate pe elev şi motivarea lor pentru actul de învăţare.
pdf_ico.png  Coperta publicației simpozionului - SIPA 2014
pdf_ico.png  Lucrările simpozionului - SIPA 2014

RAPORT DE ACTIVITATEÎN PRAG DE SĂRBĂTORI

 10.12.2013 - 16:54 | admin


Tradiţiile, obiceiurile sunt comori inestimabile ce definesc un popor, făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.

Proiectul ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI are menirea de a aduce laolaltă elevi de pretutideni, cu cerințe educative diferite, de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel, al respectului pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti.
Scopul proiectului este stimularea şi valorificarea potenţialului artistic, creativ al elevilor şi menţinerea interesului pentru păstrarea tradiţiilor și obiceiurilor specifice sărbătorilor.
Obiectivele specifice ale proiectului:
  • Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor;
  • Stimularea potenţialului creativ şi artistic al copiilor, prin realizarea unor lucrări în care sunt valorificate materiale reciclabile prin tehnici diferite;
  • Dezvoltarea gândirii independente, a inițiativei, imaginației și solidarității.
Durata proiectului:29.11.2013 –15.05.2014


Go to page   <<        >>