SIMPOZION

 15.03.2016 - 17:41 | admin


Vă invităm să participați la SIMPOZIONULTRADIȚIE ȘI/SAU MODERNITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC, organizat la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” București, în parteneriat cu CCD, ediția I, cu tema: METODE ACTIV-PARTICIPATIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE.

Activităţile simpozionului se vor desfăşura pe două secţiuni:

- Secțiunea științifică: Referate şi comunicări ştiinţifice care să vizeze aspecte legate de tema propusă;
- Secțiunea metodică: Proiecte didactice, auxiliare curriculare.
* Data limită de înscriere în concurs a unităților de învățământ și trimitere a lucrărilor este 20 martie 2016.

Programul activităților

8,45 – 9,00: Primirea participanților
9,00 – 9,15: Deschiderea festivă, cuvânt de bun venit din partea organizatorilor și prezentarea invitaţilor
9,15 – 10,30: Prezentarea lucrărilor pe secțiuni
10,30 – 12,00: Workshop "Metode activ-participative de predare-învățare" Modul de desfășurare - World Cafe
12,00 – 12,15: Concluzii şi Acordarea diplomelor de participare
12,15 – 12,30: Evaluarea activităților

Participarea profesorilor din București este obligatorie. Vă rugăm să confirmați participarea. Informații suplimentare pe adresa: promatematica2014@gmail.com sau la telefon 0724809280, prof. Daniela Țilică

SIMPOZION NAŢIONAL

 07.03.2016 - 16:12 | admin


COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” , București în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, Inspectoratul  Şcolar al Sectorului 6 și Casa  Corpului Didactic  București organizează în data de 18 martie 2016 Sinpozionul Național cu tema:

"ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – PROVOCĂRI, ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE"

Simpzionul se va desfăşura la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Aleea Pravăţ, nr. 24. sector 6, Bucureşti şi va cuprimde următoarele secţiuni:
- Secţiunea  1: "Creativitatea cadrului didactic modern manifestată prin elaborarea şi aplicarea  de proiecte originale pentru activitățile extrașcolare", responsabil prof. Apostol Laura – Liliana, email: lauralilianaapostol@yahoo.com
- Secțiunea 2: "Stimularea creativităţii elevilor prin activităţi extrascolare”, responsabil prof. Roman Marina, email: roman.marina@ymail.com

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
 • 9:00 - 9:30 - festivitate de deschidere; cuvânt de salut din partea organizatorilor;
 • 9:30 - 12:00 - dezbaterea lucrărilor pe secţiuni;
 • 12:00 - 12:30 - pauză;
 • 12:30 - 14:30 - concluzii.

Data limită de înscriere este 14 martie 2016.

Condiţiile de participare şi înscriere precum şi cerinţele de redactare a lucrării se regăsesc în Regulamentul simpozionului.

Mai multe detalii se pot obține la una din adresele de email d emai sus sau telefonic:
Laura Liliana Apostol, la nr. de telefon:0745763196

pdf_ico.png Regulamentul simpozionului

doc.png Fişa de înscriere
doc.png Acord de parteneriat

SESIUNEA OMAGIALĂ GHEORGHE ŢIŢEICA

 17.11.2015 - 21:05 | admin


gh_titeica_foto.jpgColegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Bucureşti, organizează Sesiunea Omagială de Comunicări Ştinţifice la nivel interjudeţean, avizată de MECS:

G H E O R G H E  Ţ I Ţ E I C A
UNUL DINTRE CEI MAI MARI MATEMATICIENI AI LUMII


Sesiunea se va desfăşura în cadrul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Bucureşti, în data de 07 Decembrie 2015.
În cadrul sesiunii de comunicări sunt invitaţi să participe cu lucrări de specialitate/metodică/pedagogie profesori din ariile curriculare Matematică şi Ştiinţe şi Tehnologii şi cu lucrări de metodică/pedagogie profesori din celelalte arii curriculare.pdf ico.gif Regulamentul sesiunii
doc.png Fişa de înscriere


Raport "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" 06-10 Aprilie 2015Program "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" 06-10 Aprilie 2015


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2014-2015

 23.02.2015 - 12:34 | admin


LICEU ZI, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ, profil real
 • specializarea ştiinţe ale naturii: 1 clasă (28 locuri)
FILIERA TEHNOLOGICĂ, profil tehnic
 • domeniul: producție media, calificarea profesională: tehnician multimedia, 1 clasă (28 locuri)
 • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională tehnician designer vestimentar, 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA PROFESIONALĂ
, clasa a IX-a

 • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională confecţioner produse textile: 1 clasă (28 locuri)

LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ
 • profil umanist, specializarea ştiinţe sociale: 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA POSTLICEALĂ, anul I

 • domeniul: informatică, calificarea profesională analist programator: 1 clasă (28 locuri)
 • domeniul: servicii, calificarea profesională tehnician în activităţi de secretariat: 1 clasă (28 locuri)

BACALAUREAT 2015

 14.01.2015 - 09:57 | admin


pdf_ico.gif Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015
pdf_ico.gif CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015 (Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4430/ 29.08.2014, privind organizarea  şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2015)


SIMPOZION ȘTIINȚIFIC ”IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE” - SIPA 2014

 23.10.2014 - 13:35 | admin


În data de 25 Mai, 2014, s-a desfăşurat a treia ediţie a Simpozionului SIPA - 2014, organizat de către Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București - având ca temă: „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”.
O societate nu poate progresa la nivelul exigenţelor şi a ritmurilor impuse contemporaneităţii, fără contribuţia directă şi creatoare a personalităţii umane. Societatea participă la modelarea personalităţii, a comportamentului social, iar când individul este activ, va genera acţiuni asupra mediului. Prin tematica simpozionului - SIPA 2014 „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”, s-au urmărit: - conştientizarea importanţei informaţiilor interdisciplinare ce participă la dezvoltarea personalităţii tinerilor studioşi;  - formarea continuă, ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii; - promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ, centrate pe elev şi motivarea lor pentru actul de învăţare.
pdf_ico.png  Coperta publicației simpozionului - SIPA 2014
pdf_ico.png  Lucrările simpozionului - SIPA 2014

Go to page   <<        >>