SESIUNEA OMAGIALĂ GHEORGHE ŢIŢEICA

 17.11.2015 - 19:05 | admin


gh_titeica_foto.jpgColegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Bucureşti, organizează Sesiunea Omagială de Comunicări Ştinţifice la nivel interjudeţean, avizată de MECS:

G H E O R G H E  Ţ I Ţ E I C A
UNUL DINTRE CEI MAI MARI MATEMATICIENI AI LUMII


Sesiunea se va desfăşura în cadrul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Bucureşti, în data de 07 Decembrie 2015.
În cadrul sesiunii de comunicări sunt invitaţi să participe cu lucrări de specialitate/metodică/pedagogie profesori din ariile curriculare Matematică şi Ştiinţe şi Tehnologii şi cu lucrări de metodică/pedagogie profesori din celelalte arii curriculare.pdf ico.gif Regulamentul sesiunii
doc.png Fişa de înscriere


Raport "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" 06-10 Aprilie 2015Program "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" 06-10 Aprilie 2015


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2014-2015

 23.02.2015 - 10:34 | admin


LICEU ZI, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ, profil real
  • specializarea ştiinţe ale naturii: 1 clasă (28 locuri)
FILIERA TEHNOLOGICĂ, profil tehnic
  • domeniul: producție media, calificarea profesională: tehnician multimedia, 1 clasă (28 locuri)
  • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională tehnician designer vestimentar, 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA PROFESIONALĂ
, clasa a IX-a

  • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională confecţioner produse textile: 1 clasă (28 locuri)

LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ
  • profil umanist, specializarea ştiinţe sociale: 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA POSTLICEALĂ, anul I

  • domeniul: informatică, calificarea profesională analist programator: 1 clasă (28 locuri)
  • domeniul: servicii, calificarea profesională tehnician în activităţi de secretariat: 1 clasă (28 locuri)

BACALAUREAT 2015

 14.01.2015 - 07:57 | admin


pdf_ico.gif Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015
pdf_ico.gif CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015 (Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4430/ 29.08.2014, privind organizarea  şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2015)


SIMPOZION ȘTIINȚIFIC ”IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE” - SIPA 2014

 23.10.2014 - 10:35 | admin


În data de 25 Mai, 2014, s-a desfăşurat a treia ediţie a Simpozionului SIPA - 2014, organizat de către Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București - având ca temă: „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”.
O societate nu poate progresa la nivelul exigenţelor şi a ritmurilor impuse contemporaneităţii, fără contribuţia directă şi creatoare a personalităţii umane. Societatea participă la modelarea personalităţii, a comportamentului social, iar când individul este activ, va genera acţiuni asupra mediului. Prin tematica simpozionului - SIPA 2014 „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”, s-au urmărit: - conştientizarea importanţei informaţiilor interdisciplinare ce participă la dezvoltarea personalităţii tinerilor studioşi;  - formarea continuă, ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii; - promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ, centrate pe elev şi motivarea lor pentru actul de învăţare.
pdf_ico.png  Coperta publicației simpozionului - SIPA 2014
pdf_ico.png  Lucrările simpozionului - SIPA 2014

RAPORT DE ACTIVITATEGo to page   <<        >>