OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2014-2015

 23.02.2015 - 10:34 | admin


LICEU ZI, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ, profil real
 • specializarea ştiinţe ale naturii: 1 clasă (28 locuri)
FILIERA TEHNOLOGICĂ, profil tehnic
 • domeniul: producție media, calificarea profesională: tehnician multimedia, 1 clasă (28 locuri)
 • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională tehnician designer vestimentar, 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA PROFESIONALĂ
, clasa a IX-a

 • domeniul: industrie textilă şi pielărie, calificarea profesională confecţioner produse textile: 1 clasă (28 locuri)

LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ, clasa a IX-a
FILIERA TEORETICĂ
 • profil umanist, specializarea ştiinţe sociale: 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA POSTLICEALĂ, anul I

 • domeniul: informatică, calificarea profesională analist programator: 1 clasă (28 locuri)
 • domeniul: servicii, calificarea profesională tehnician în activităţi de secretariat: 1 clasă (28 locuri)

BACALAUREAT 2015

 14.01.2015 - 07:57 | admin


pdf_ico.gif Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015
pdf_ico.gif CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015 (Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4430/ 29.08.2014, privind organizarea  şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2015)


SIMPOZION ȘTIINȚIFIC ”IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE” - SIPA 2014

 23.10.2014 - 10:35 | admin


În data de 25 Mai, 2014, s-a desfăşurat a treia ediţie a Simpozionului SIPA - 2014, organizat de către Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București - având ca temă: „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”.
O societate nu poate progresa la nivelul exigenţelor şi a ritmurilor impuse contemporaneităţii, fără contribuţia directă şi creatoare a personalităţii umane. Societatea participă la modelarea personalităţii, a comportamentului social, iar când individul este activ, va genera acţiuni asupra mediului. Prin tematica simpozionului - SIPA 2014 „IMPLICAREA OMULUI DE ŞTIINŢĂ ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CONTEMPORANE”, s-au urmărit: - conştientizarea importanţei informaţiilor interdisciplinare ce participă la dezvoltarea personalităţii tinerilor studioşi;  - formarea continuă, ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii; - promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ, centrate pe elev şi motivarea lor pentru actul de învăţare.
pdf_ico.png  Coperta publicației simpozionului - SIPA 2014
pdf_ico.png  Lucrările simpozionului - SIPA 2014

RAPORT DE ACTIVITATEÎN PRAG DE SĂRBĂTORI

 10.12.2013 - 14:54 | admin


Tradiţiile, obiceiurile sunt comori inestimabile ce definesc un popor, făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.

Proiectul ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI are menirea de a aduce laolaltă elevi de pretutideni, cu cerințe educative diferite, de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel, al respectului pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti.
Scopul proiectului este stimularea şi valorificarea potenţialului artistic, creativ al elevilor şi menţinerea interesului pentru păstrarea tradiţiilor și obiceiurilor specifice sărbătorilor.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor;
 • Stimularea potenţialului creativ şi artistic al copiilor, prin realizarea unor lucrări în care sunt valorificate materiale reciclabile prin tehnici diferite;
 • Dezvoltarea gândirii independente, a inițiativei, imaginației și solidarității.
Durata proiectului:29.11.2013 –15.05.2014


Plant a tree for Peace 2013

 03.09.2013 - 09:32 | admin


Plantarea unui copac simbolizează speranţa şi continuitatea vieţii.

2plant_a tree_logo_21_sept.png1 SEPTEMBRIE 2013 - este o zi de activitate practică în aer liber şi un mod util de a învăţa ce înseamnă educaţia globală cu privire la mediu.
Plant a tree for Peace 2013 reprezintă un bun prilej de a învăţa de la şi despre copaci.
Mai mult, evenimentul promoveaza educaiţa pentru pace şi creşte gradul de conştientizare a elevilor cu privire la importanţa arborilor şi a pădurilor la o scară globală.

TÂRGUL DE DINOZAURI

 15.05.2013 - 09:28 | adminOFERTA EDUCAŢIONALĂ 2013-2014

 14.05.2013 - 07:18 | admin


LICEU ZI clasa a IX-a

FILIERA TEORETICĂ, profil real
 • matematică-informatică - 1 clasă (28 locuri)

FILIERA TEHNOLOGICĂ, profil tehnic

 • Industrie textilă pielărie, tehnician designer vestimentar - 1 clasă (28 locuri) 
 • Industrie textilă pielărie, tehnician în industrie textilă -1 clasă (28 locuri)
 • Mecanică, tehnician proiectant CAD - 1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA PROFESIONALĂ clasa a X-a

 • Industrie textilă şi pielărie, confecţioner produse textile -1 clasă (28 locuri)

ŞCOALA POSTILEALĂ anul I
 • Industrie textilă şi pielărie, creator proiectant îmbrăcăminte -1 clasă (28 locuri)

CONCURSUL INTERŞCOLAR "EMIL RACOVIŢĂ"

 14.03.2012 - 07:38 | admin


ch-darwin.pngMiercuri 14 martie, ora 16.30 va fi inaugurată expoziţia "TERRA VIE" organizată în  cadrul concursului interşcolar "Emil Racoviţă" prilejuit de Ziua Darwin. Mai multe informaţii despre concurs se găsesc la adresa darwinday.ro
evolutiah.jpg
Expoziţia prezintă informaţii despre teoria evoluţiei, istoria elaborarii teoriei evolutiei şi contributia lui Charles Darwin, principalele elemente ale teoriei, dovezile stiintifice care o valideaza, descrierea evolutiei omului si a cel putin inca unui organism viu, importanta teoriei evolutiei in cadrul biologiei şi implicatii directe ale teoriei evolutiei in viata de zi cu zi. Materialele prezentate în cadrul expoziţiei pot fi vizualizate aici

movie_ico.png FILM 1    movie_ico.png FILM 2

GALERIE FOTO

darwin-day 1.png  darwin-day 3.png  drawin-day 2.pngGo to page   <<        >>